Στο επίκεντρο της INDELEX-SMART HOME Expo λύσεις Integration & Installation κτιριακών ηλεκτρονικών συστημάτων

 

Η ολοκλήρωση κτιριακών ηλεκτρονικών συστημάτων αναγνωρίζεται εδώ και πολύ καιρό ως το κλειδί για την αποτελεσματική λειτουργία ενός κτιρίου. Ένα σύγχρονο κτίριο αποτελείται από μια ολοκληρωμένη ομάδα υπο-συστημάτων που αλληλοεπιδρούν & συνεργάζονται μεταξύ τους.

 

Ουσιαστικά, integration σημαίνει τη συνεργασία πολλών διαφορετικών, νέων και παλιών συστημάτων διαφορετικών ενδεχομένως κατασκευαστών, που λειτουργούν και διαχειρίζονται σαν ένα ενιαίο σύστημα. Ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας και η εκμετάλλευση όσο το δυνατόν περισσότερων χαρακτηριστικών των συστημάτων.

 

Ο system integrator προμηθεύεται συστήματα από διάφορους προμηθευτές και βάσει του κατάλληλου σχεδιασμού προχωρεί στην αναγκαία ενοποίηση που θα επιτρέψει την ομαλή τους λειτουργία επάνω σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Βασικοί παράγοντες στην εξέλιξη του system integration είναι η μεγάλη τεχνολογική αναβάθμιση προϊόντων-υπηρεσιών στους τομείς:

  • Ενοποιημένων συστημάτων (Integrated Systems) ασφάλειας, ελέγχου και επικοινωνίας
  • Κτιριακού αυτοματισμού (Building Automation Management)
  • Έξυπνων συστημάτων (smart home, smart building, smart city κ.α.) με τεχνολογίες διασυνδεδεμένων συσκευών (ΙοΤ: Internet of Things).

 

Η ολοκλήρωση και η εγκατάσταση συστημάτων, η οποία απαιτεί τις κατάλληλες υποδομές και την ενοποίηση λογισμικού & εφαρμογών κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο «συνδεδεμένο» κτίριο του σήμερα.

 

Η INDELEX – SMART HOME Expo η οποία θα διοργανωθεί από 11 έως 13 Μαΐου στο Κέντρο Ξιφασκίας,  θα παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα λύσεων για τον προγραμματισμό,  σχεδιασμό, την υλοποίηση-εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων για την επίτευξη ενός πιο "έξυπνου" , πιο βελτιστοποιημένου & ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου.

  

Περισσότερες πληροφορίες

www.indelex-smarthomexpo.eu

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

Tel: +30 210 6619827, +30 210 3006619

Email: contact@mgmediaexpo.eu