Επισκεψιμότητα & Στατιστικά Στοιχεία στην INDELEX – SMART HOME Expo 2019

 

Ύστερα από την αναλυτική καταμέτρηση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων για την επισκεψιμότητα της έκθεσης INDELEX – SMART HOME Expo (Online Registrations, Έντυπες προσκλήσεις, Ηλεκτρονικές προσκλήσεις, Δελτία Επισκεπτών) συμπεριλαμβανομένης και της εκδήλωσης DIGITAL CONSTRUCTION προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία:

 Η έκθεση στις τρείς ημέρες λειτουργίας 11,12,13 Μαίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) προσέλκυσε συνολικά 7.308 επισκέπτες.

 

 Από την επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα των επισκεπτών προκύπτουν τα παρακάτω:

 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ/ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ   3.803 52,13%
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, Πολ. Μηχανικοί) 1.714  23,45%
3. IT SPECIALISTS 835 11,43%
4. SYSTEMS INTEGRATORS 608  8,32%
5. IEK    100 1,37%
6. HOTEL 80 1,10%
7. ΙΔΙΩΤΕΣ       168 2,20%

 

Η αλήθεια των αριθμών έρχεται να επιβεβαιώσει την επιτυχία αλλά και την υποστήριξη της αγοράς, που εξασφάλισε η έκθεση INDELEX-SMART HOME Expo, ως μια εξειδικευμένη και απόλυτα στοχευμένη έκθεση στον τομέα των «έξυπνων» συστημάτων και τεχνολογιών.

 

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

Τηλέφωνο Κύπρου: +357 25281826,

Τηλέφωνο Αθήνας: +30 210 6619827, +30 210 3006619

contact@mgmediaexpo.eu