Το «Έξυπνο Σπίτι» του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ "συμμετέχει" στην έκθεση INDELEX-SMART HOME Expo

 
 
Αποτελεί πλέον πραγματικότητα το πρώτο διασυνδεδεμένο Μικροδίκτυο, εξοπλισμένο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) σε συνδυασμό με συσσωρευτές για αποθήκευση και καλύτερη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο στην Ελλάδα, ύστερα από την ολοκλήρωση του σχετικού έργου από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ).
 
To σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (near Zero Energy Building – nZEB) «Έξυπνο Σπίτι» του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ είναι μια υποδομή που εξομοιώνει ένα πραγματικό οικιακό κτήριο προσφέροντας υπηρεσίες γρήγορης πρωτοτυποποίησης και επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών, σε διάφορους τομείς όπως ενέργεια, υγεία, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σχετικό ιστότοπο – https://smarthome.iti.gr).
 
Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ που συνεχίζει να προάγει την καινοτομία και να εμπλουτίζει τεχνολογικά την Ελληνική αγορά, προσφέροντας πλήθος υπηρεσιών τόσο στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, όσο και μέσα από τις συνεργασίες με ποικίλους φορείς (ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες, βιομηχανίες, κτλ.) συμμετέχει στην έκθεση INDELEX - SMART HOME Expo. 
 
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την λειτουργία του «Έξυπνου Σπιτιού» ως Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας. 
 
 

MGMEDIAEXPO LTD

MGMEDIAEXPO LTD organizes specialized exhibitions of high international standards.

Our current portfolio includes trade exhibitions & conferences from a diverse range of industries.

www.mgmediaexpo.eu

CONTACT US

MGMEDIAEXPO LTD

Cyprus Tel: +357 25281826,

Athens Tel: +30 210 6619827, +30 210 3006619

contact@mgmediaexpo.eu