Επισκεψιμότητα & Στατιστικά Στοιχεία στην INDELEX – SMART HOME Expo 2019

 

Ύστερα από την αναλυτική καταμέτρηση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων για την επισκεψιμότητα της έκθεσης INDELEX – SMART HOME Expo (Online Registrations, Έντυπες προσκλήσεις, Ηλεκτρονικές προσκλήσεις, Δελτία Επισκεπτών) συμπεριλαμβανομένης και της εκδήλωσης DIGITAL CONSTRUCTION προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία:

 Η έκθεση στις τρείς ημέρες λειτουργίας 11,12,13 Μαίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) προσέλκυσε συνολικά 7.308 επισκέπτες.

 

 Από την επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα των επισκεπτών προκύπτουν τα παρακάτω:

 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ/ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ   3.803 52,13%
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, Πολ. Μηχανικοί) 1.714  23,45%
3. IT SPECIALISTS 835 11,43%
4. SYSTEMS INTEGRATORS 608  8,32%
5. IEK    100 1,37%
6. HOTEL 80 1,10%
7. ΙΔΙΩΤΕΣ       168 2,20%

 

Η αλήθεια των αριθμών έρχεται να επιβεβαιώσει την επιτυχία αλλά και την υποστήριξη της αγοράς, που εξασφάλισε η έκθεση INDELEX-SMART HOME Expo, ως μια εξειδικευμένη και απόλυτα στοχευμένη έκθεση στον τομέα των «έξυπνων» συστημάτων και τεχνολογιών.

 

MGMEDIAEXPO LTD

MGMEDIAEXPO LTD organizes specialized exhibitions of high international standards.

Our current portfolio includes trade exhibitions & conferences from a diverse range of industries.

www.mgmediaexpo.eu

CONTACT US

MGMEDIAEXPO LTD

Cyprus Tel: +357 25281826,

Athens Tel: +30 210 6619827, +30 210 3006619

contact@mgmediaexpo.eu